Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Las Vegas Djurs, torsdag d,. 24. marts 2022, kl. 19.00.

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Valg af to stemmetællere
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af regnskab / budget ved kassereren
• Godkendelse af kontingent
• Forelæggelse af foreløbig plan for det kommende års aktiviteter
• Indkomne forslag/emne, sendes til kontakt@lasvegasdjurs.dk senest 8. marts 2022.
• Valg jvf. vedtægternes § 3.:
Foreningen ledes af en bestyrelse på, mellem tre og syv medlemmer som vælges af generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen sker for en periode af to år. Derudover vælges en eller to suppleanter og en revisor. Revisor og suppleant(er) vælges for et år ad gangen.
En ud af den nuværende bestyrelses fem medlemmer er ikke på valg og fortsætter som aktivt medlem, tre udgår, en udgår og stiller op til valg som suppleant, nuværende suppleant genopstiller.
• Eventuelt.

Hvis det ved dette valg ikke viser sig muligt at opstille mindst tre kandidater vil bestyrelsen anmode generalforsamlingen om at godkende ekstra forsamling i forlængelse af denne.
Dette med henblik på at søge dispensation for reducering af antal bestyrelsesmedlemmer, gældende frem til den ordinære generalforsamling som finder sted i januar kvartal 2022.
Hvis behov for vedtægtsændring, eller afvikling, vil bestyrelsen indkalde til ekstra ordinær generalforsamling med den nødvendige varsling på fire uger.

Vel mødt

På vegne af bestyrelsen
Karin Rønnebæk Nielsen

Las Vegas Djurs –
Fjerupgårde Forsamlingshus
Georgsmindevej 7,
8581 Nimtofte
Tlf. 4283 3477
www.lasvegasdjurs.dk

Dato

24. mar 2022
Expired!

Tidspunkt

19:00 - 22:00

Hvor?

Las Vegas Djurs
Georgsmindevej 7, 8581 Nimtofte

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.