Las Vegas logo
Facebook
blank
Historik og værdigrundlag

Fjerupgårde forsamlingshus er et lille hus med stolte traditioner. Det blev bygget i starten af 1900 med det formål at fungere som samlingssted for egnens beboere. Som sådan har det fungeret lige siden. Huset er belig-gende, for sig selv, i et naturskønt område, på den vestlige kant af Stenvad mose, i krydsfeltet mellem landsbyerne Tustrup, Georgsminde, Skovgårde og Nørager.
Områdets befolkning er en blandet skare af folk der har boet her i generationer, tilflyttere der har boet her i årevis og folk der nyligt er tilflyttet. Huset har igennem tiderne været kendt viden om og flittigt brugt af rigtig mange forskellige mennesker.

Det fortælles at huset, for længe siden, fik navnet LAS VEGAS fordi der, samtidig med at der festedes, også blev spillet om store indsatser og det siges at både gårde, køretøjer og andet godt ved de lejligheder, ikke så sjældent skiftede ejere.

Driften af forsamlingshuset organiseres som en forening på traditionel vis, med generalforsamling som vælger den bestyrelse der varetager den daglige ledelse.
Efter en nedgangsperiode indkaldte den daværende bestyrelse i foråret 2010, til ekstra ordinær general-forsamling, med mulig opløsning og salg af huset for øje. Det resulterede i dannelsen af en ny bestyrelse som kort tid efter konstituerede sig med syv ildsjæle, hver især med stærke kompetencer i forhold til udvikling og foreningsarbejde.

Bestyrelsen arbejder for, via kulturel mangfoldighed, at udvikle et inspirerende forum for dynamisk samvær.
Vi ønsker at huset skal kunne bruges til rigtig mange formål af rigtig mange forskellige mennesker.

Udover at drive Las Vegas som et traditionelt forsam-lingshus, iværksættes også et bredt spekter af kulturelle arrangementer rettet mod lokalsamfundet såvel som mod alle andre interesserede.....

Vi kan også tilbyde udlejningsformer hvor lejer og udlejer indgår samarbejde.

Las Vegas gruppens bevågenhed er rettet mod kulturel mangfoldighed og bredt samarbejde som kilde til inspiration, kvalitet, nytænkning og morskab
Historik og værdigrundlag

LAS VEGAS DJURS • Fjerupgårde forsamlingshus • Georgsmindevej 7 • 8961 Allingaabro • Telefon: 4283 3477 • kontakt@lasvegasdjurs.dk © 2012 LAS VEGAS